سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
الهه احرامی – شرکت برق منطقه ای تهران
سیدعلی پویان – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:
امروزه بهره وری یکی از مهترین معیارهای موفقیت سازمانهاست. یکی از معضلات بزرگ سازمانها و بویژه سازمانهای دولتی، پایین بودنبهره وری است. برای رفع این مشکل، راهکارهای مختلفی ارائه می شود که استقرار چرخه بهره وری یکی از این راهکارهاست. شرکت برقمنطقه ای تهران با درک ضرورت ایجاد و گسترش مدیریت فراگیر و جامع بهره وری از اواخر سال ۱۳۸۳ برای استقرار نظام مدیریتبهره وریبا استفاده از مدل IO (ستانده به داده)، اقدام نموده است. این حرکت گسترده که با مشارکت فعال مدیران و کارشناسانشرکت آغاز شده، تاکنون نتایج مثبتی را دربرداشته است که از جمله آنها بسترسازی فرهنگی برای استقرار چرخه بهره وری، شناساییمشکلات و موانع ارتقاء بهره وری و ارائه راهکار برای برطرف نمودن آنها و همچنین تعریف شاخص های بهره وری در سطح کل شرکتو در سطح فرآیندهای اصلی بوده است. در این مقاله به بررسی موانع بهبود بهره وری در شرکت برق منطقه ای تهران می پردازیم و ضمنشناسایی و طبقه بندی مسائل و مشکلات، راهکارهای لازم جهت غلبه بر موانع ارائه می گردد.