سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدهادی حیدرزاده – مشاور شهردار تهران و رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران
علی یزدانپناه رستمی – کارشناس کمیته مدیریت محیط زیست ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری ت
علی باقرپور شکوه – کارشناس کمیته مدیریت محیط زیست ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری ت

چکیده:

ایرانیان از شمار نخستین ملت هایی در جهان بوده اند که به وضع قوانین محیط زیست همت گماشته اند. این قوانین نه از جانب حکومت ها، بلکه از سوی مردمانی با فرهنگ غنی وضع می شد که به اهمیت حفظ محیط زیست کاملا آگاه بودند و به پاسداری از منابع طبیعی ایمان و اعتقاد از سر آگاهی داشتند. شهرداری تهران به عنوان یکی از نهادهای درگیر با مسائل و مشکلات محیط زیستی با هدف رسیدن به الگوی توسعه پایدار و حفظ بهسازی محیط زیست کلانشهر تهران، اقدامات و برنامه های محیط زیست را در راس فعالیت های خود قرار داده است. براین اساس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با توجه به ولقعیات و نیازهای شهر و شهرداری تهران اقدام به طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد ISO 14001 نمود. بدین ترتیب تهران اولین پایتخت اسلامی جهان اسلام خواهد بود که نظام مدیریت محیط زیست را بر اساس الزامات یک استاندارد بین المللی در ساختار مدیریت خود مستقر می نماید. اجرای این طرح با توجه به ساختار مدیریتی شهرداری تهران در برابر چالش ها و فرصت های بسیار قرار گرفت کخ این تجربه مدیریتی به یان دستاوردهای ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران و چگونگی اقدامات آن در مواجهه با این موقعیت ها می پردازد.