سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم خیاط زاده ماهانی – کار شناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

چکیده:

در سالهای کنونی که تحولات نمایانی در نظریه ها و عملکرد مدیریت در جهان پدید آمده ، اندیشه های تازه ای برای هدایت کارآمدتر فعالیتهای سازمانها مطرح شده است . مدیریت مشارکتی یکی از این اندیشه های تازه است . تاکید اصلی این نوع مدیریت بر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنان و مشتریان و پیمانکاران است . نظام پیشنهادها یکی از راههای کلیدی برای بوجود آوردن مشارکت کارکنان در فعالیتهای بهبود بهره وری در سازمان می باشد . به عبارت دیگر نظام پیشنهادها تکنیکی است که از طریق آن می توان به یافته های ذهنی و اندیشه سرمایه های انسانی در حل مسائل و ایجاد سئوالات جدید و راه حلهای بهینه در راستای فرهنگ تغییر و بهسازی مستمر دست یافت