سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

هدایت کارگر شورکی – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یزد

چکیده:

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها بعنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف و انتظارات مدیریت مشارکتی مدتهاست که مورد توجه و پیگیری مدیران تحول در سازمانهای مختلف تولیدی و خدماتی خصوصی و دولتی واقع شده است. در کنار تمام محاسن و پیامدهای مثبتی که این رویکرد مدیریتی و ابزارهای متعدد آن از جمله نظام پیشنهادها داشته است به نظر میرسد که از منظر سرامدی سازمانی ۱ هم بتوان به این مفهوم نگریست.