سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عماد رعایائی – مدیر ایمنی, بهداشت و محیط زیست شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

مدیریت یکپارچه ایمنی- بهداشت و محیط زیست ماموریتی است که شرکت ملی نفت از اواخر سال ۱۳۷۹ و با آغاز فعالیت یک واحد مدیریتی زیر نظر مستقیم مدیر عامل شرکت دنبال نموده است. اهداف مورد نظر در این نظام , به حداقل رساندن حوادث انسانی , آسیب های شغلی و ضایعات زیست محیطی در عملیات اکتشاف و تولید در گستره وسیع جغرافیائی کشور می باشد. جهت نیل به این اهداف کلی و در قدم اول , سیاست ها و خط مشی کلان شرکت طرح ریزی و با تائید و توشیح شخص مدیر عامل به طور گسترده در سطح شرکتهای تابعه و فرعی توزیع گردیده است.
ساختار سازمانی و تشکیلاتی این نظام مدیریت با تعریف و تفکیک وظائف سازمانهای مدیریتی و عملیاتی و همچنین طراحی سازمانهای عملیاتی با توجه به سابقه اینگونه سازمانها که در بر گیرنده ایمنی و آتش نشانی بوده اند , صورت پذیرفته است. چگونگی تعامل این سازمان با سازمانهای درونی شرکت از قبیل بهداشت و درمان , مدیریت های تولید, خدمات فنی و مهندسی و … و همچنین با سازمانهای بیرونی شرکت از قبیل سازمان حفاظت محیط زیست, بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همزمان با شکل گیری تشکیلات سازمانی و جذب نیروی انسانی مورد نیاز با صلاحیت های علمی و تجربی لازم . مدیریتHSE شرکت در خصوص مستند سازی, مقررات , استانداردها و دستورالعمل ها به طور وسیع اقدام نموده است . هموارهیک نسخه از مستندات تهیه شده در وحله اول در کلیه شرکتها و مدیریتهای تابعه توزیع و پس از اخذ نقطه نظرات تخصصی و انجام اصلاحات لازم و ضروری , بطور گسترده تکثیر و در اختیار آنها قرار می گیرد. همزمان با انتشار مستنداتو افزایش آگاهی های عمومی نسبت به نظام مدیریت HSE طرح و اجراء پروژه های عملی در مقیاس کوچک ,Pilot )(Study و با مشارکت مدیران صف در شرکتهای عملیاتی مد نظر قرار گرفته است. انجام اینگونه پروژه ها در اشاعه دانشعلمی روز و توجیه مبانی علمی و ضرورت های نظام HSE از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
از طرفی, حضور شرکتهای نفتی بین المللی در پروژه های توسعه ای میادین نفت و گاز در کشور نیز فرصت بسیار مناسب و مغتنمی را جهت سرعت بخشیدن به این روند فراهم آورده است. برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک, جلسات بحث و تبادل نظر , بازدیدهای دوره ای نقش بسزائی در اشاعه دانش و فرهنگ HSE و همچنین ابهام زدائی از نگرش ها وتقویت تعهد مدیران ایفا نموده است. اخیراً, طرح ممیزی نظام مدیریتHSE و با هدف مشخص نمودن وضعیت حال حاضر این نظام و شناسائی نقاطضعف و قوت آن به انجام رسیده. نتایج حاصل به صورت عناوین پروژه های اجرائی جهت رسیدن به شرایط مطلوب ارائه گردیده است. در ادامه راه و با به اجراء گذاردن این پروژه ها و نظارت بر حسن اجراء هر کدام از یک طرف و مجموعه فعالیتهای در دست اقدام مدیریت هایHSE عملکرد سالیانه شرکت بر مبنای شاخص های عملکرد و همچنین , بازدیدهای دوره ای و ممیزیهای مستمر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. یکی از نتایج استقرار نظام مدیریت HSE در شرکت نفت اطمینان از بهبود مستمر شاخص های ایمنی, بهداشت و محیط زیست و نیل به اهداف عالیه و در نهایت اخذ گواهی های استاندارد بین المللی ایزو در خصوص مدیریت محیط
زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و ابقاء همیشگی این استانداردها در سطح شرکتهای تابعه و فرعی خواهد بود. معهذا نهادینه شدن فرهنگ ایمنی, بهداشت و محیط زیست در شرکت نفت , تغییر نگرش و رفتار آحاد پرسنل شرکت در کلیه سطوح اعم از مدیریتی , کارشناسی و کارگری را طلب می نماید که تحقق آن مستلزم تلاش و کوشش بی وقفه همگان و برخورداری از حمایت های بی دریغ مدیریت عالیه شرکت خواهد بود.