مقاله استقرار واحدهاي صنعتي، عاملي تاثير گذار بر فرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع روستايي-نمونه تجربي: روستاهاي شهر بومهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: استقرار واحدهاي صنعتي، عاملي تاثير گذار بر فرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع روستايي-نمونه تجربي: روستاهاي شهر بومهن
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واحدهاي صنعتي
مقاله فرايند توسعه روستايي
مقاله بومهن
مقاله شاخص هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري هندخاله اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
راهبرد ورود صنايع به نواحي روستايي به عنوان راهكاري براي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي در حال توسعه تلقي مي شود. مسلم است كه نواحي صنعتي روستايي باعث جذب صنايع كوچك در روستاها و موجب تقويت اقتصاد روستايي، افزايش ارزش افزوده مواد توليدي، ايجاد مشاغل و صرفه جويي در مصرف سرمايه ها مي شود. در اين مقاله به منظور ارزيابي تاثير واحدهاي صنعتي در توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي، ده روستا (كه در اين بين پنج روستا برخوردار از صنايع و پنج روستا فاقد صنايع هستند) پيرامون شهر بومهن كه در ۴۰ كيلومتري كلانشهر تهران واقع شده، به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. نتايج به دست آمده از اين تحقيق كه با استفاده از روشهاي آماري (پارامتري و ناپارامتري) و مطالعات ميداني در سال ۱۳۸۶ به دست آمده، بيانگر آن است كه در دو جامعه نمونه از ده شاخص برگزيده، افزايش درآمد، رضايت و ثبات شغلي و عدم مهاجرت و انگيزه ماندگاري، تغيير در الگوي مصرف، تغيير در تركيب سني جمعيت، مشاركت در امور روستا، استفاده از رسانه هاي ارتباط جمعي، سواد، بيمه، كميت مساكن روستايي) در روستاهاي مورد مطالعه تفاوت معناداري را نشان مي دهند.