سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رسول داودی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
صالح اولیا – دانشگاه یزد، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و

چکیده:

تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آنFMEA)یک ابزار نظام یافته براساس کار تیمی است که در یک سیستم بکار گرفته می شود تا پیش از آنکه محصول نهایی بدست مشتری برسد حالات خطاهای بالقوه راحذف یا کنترل کند . اگر چه FMEA متداول توسط شرکت های زیادی استفاده شده است ولی محدودیت های زیادی را شامل می شود . ریسک در ترم هایی از عدد اولویت ریسک RPN) که محصولی از پیشامد، شدت و سختی تشخیص است اندازه گیری می شود . در این مقاله ضمن شرح موارد فوق، یک FMEA که ریسک را در توابعی از هزینه محاسبه می کند در واحد شیرین سازی پالایشگ اه گاز سرخون معرفی می شود با تحلیل روی خطاهای رخ داده شده و آثار آنهاFMEA) در یک دوره یک ساله، فاکتورهای مؤثر در کاهش هزینه ها شرح داده می شود . در انتها برای رسیدن به هدف افزایش قابلیت دسترسی و کاهش هزینه ها پیشنهاداتی داده خواهد شد