مقاله استنباط براي توزيع نرمال چوله بر اساس نمونه هاي سانسور فزاينده نوع دوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در مجله پژوهش هاي آماري ايران از صفحه ۳۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: استنباط براي توزيع نرمال چوله بر اساس نمونه هاي سانسور فزاينده نوع دوم
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اريبي
مقاله بازه اطمينان
مقاله اطلاع فيشر
مقاله توزيع نرمال چوله
مقاله براورد درستنمايي ماکسيمم
مقاله شبيه سازي مونت کارلو
مقاله کميت محوري
مقاله سانسور فزاينده نوع دوم
مقاله واريانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي نژاد پويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معادلات درستنمايي بر اساس نمونه هاي سانسور شده نوع دوم براي توزيع نرمال چوله جواب صريحي براي پارامترهاي مکان و مقياس ارايه نمي دهند. در اين مقاله، روش ساده اي براي به دست آوردن براوردهاي صريح با تقريب معادلات درستنمايي ارايه مي شود. به کمک نمونه هاي شبيه سازي شده، اريبي و واريانس اين براوردگرها محاسبه و نشان داده مي شود که اين براوردگرها به خوبي براوردگرهاي درستنمايي ماکسيمم (MLE) مي باشند. احتمال هاي پوشش کمّيت هاي محوري (براي پارامترهاي مکان و مقياس) بر اساس توزيع مجانبي نرمال، مخصوصا براي نمونه هاي کوچک رضايت بخش نيستند. بنابراين، از صدک هاي شبيه سازي شده براي به دست آوردن بازه اطمينان استفاده مي شود. انواع مختلف اندازه هاي نمونه اي و طرح هاي سانسور فزاينده در اين مطالعه بررسي شده اند. در آخر دو مثال عددي براي تشريح روش هاي استنباطي ارايه شده بيان مي شود.