سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهرام صادقپورگیلده – عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه مازندران،
زینب عباسی گنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد امارریاضی

چکیده:

دراین مقاله، ابتدا اندیس ناکارایی را تعریف کرده و با استفاده از روش پیشنهادی باکلی این اندیس را فازی می کنیم. سپس، بابه کارگیری روش های آزمون فرض ها، مقادیر بحرانی و اندیس ناکارایی فازی، کارایی فرآیندهای تولید را ارزیابی می کنیم