مقاله استنتاج نتايج ضروري در ضربهايي با يک مقدمه ضروري، مساله اي درموجهات ارسطو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در متافيزيك (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۲۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: استنتاج نتايج ضروري در ضربهايي با يک مقدمه ضروري، مساله اي درموجهات ارسطو
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قياس موجه
مقاله ضرورت
مقاله امکان
مقاله وجه شي
مقاله وجه گزاره
مقاله مساله دو باربارا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نباتي فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتقادهاي فراواني به نظام قياسهاي موجه ارسطو وارد شده است. برخي از منطقيون تلاش کرده اند تا صورتبندي مناسب و رضايت بخشي از کل اين نظام ارایه دهند، ولي هيچ يک از اين کوشش ها قرين توفيق نبوده است. به همين دليل، منطق – داناني در صدد برآمدند تا تنها در مورد بخشهايي از اين نظام که بيشتر مورد مناقشه بوده، تبيين مناسبي ارایه دهند. مناقشه انگيزترين بخش اين نظام که به مساله “دو باربارا” مشهور است، در مورد اين ادعاي ارسطو است که ضرب هايي داراي کبراي ضروري و صغراي مطلقه نتيجه ضروري مي دهند، در حالي که ضرب هاي داراي کبراي مطلقه و صغراي ضروري نتيجه ضروري نمي دهند. برخي از منطق دانان اين نظر ارسطو را پذيرفته اند، برخي هر دو نوع ضرب را داراي نتيجه ضروري دانسته اند و برخي نيز نتيجه هر دو نوع ضرب را مطلقه اعلام و هر يک براي نظر خود دلايلي ارایه کرده اند. رشر در حمايت از نظر ارسطو موفق است و علاوه بر تبيين اين مساله، سازگاري آن را با ديگر نظرات ارسطو نشان مي دهد.