مقاله استهلاک انرژي جريان در سرريزهاي پلکاني توري سنگي با به کارگيري صفحات نفوذناپذير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۳۴ تا ۲۴۱ منتشر شده است.
نام: استهلاک انرژي جريان در سرريزهاي پلکاني توري سنگي با به کارگيري صفحات نفوذناپذير
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرريز گابيوني پلكاني
مقاله پراكنش انرژي جريان
مقاله صفحه نفوذناپذير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مفتاح هلقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني اميراحمد
جناب آقای / سرکار خانم: الحسيني نرگس سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه سازه هاي توري سنگي به دليل سهولت اجرا، دسترسي آسان، دوام و اقتصادي بودن، به صورت گسترده جهت حفاظت از سازه هاي آبي مورد استفاده قرار مي گيرند. سرريزهاي پلكاني تور ي سنگي، بيشتر در مسير رودخانه ها جهت حفاظت از بستر رودخانه و حوزه هاي آب خيز مورد استفاده قرار مي گيرند. اين گونه سرريزها به لحاظ كارآيي مناسب در استهلاك انرژي جريان، مورد توجه بيشتر طراحان قرار گرفته است. در اين سرريزها دو نوع جريان روگذر و درون گذر وجود دارد كه در استهلاك انرژي نقش دارند. نتايج آزمايش ها نشان مي دهند كه افت انرژي جريان روگذر به مراتب از جريان درون گذر بيشتر است. در اين پژوهش به منظور افزايش پراكنش انرژي جريان از يك سو و افزايش پايداري سازه اي از سوي ديگر از صفحات فلزي در اندازه هاي مختلف در درون توري سنگ ها استفاده گرديد و نقش ارتفاع صفحه در ميزان افت انرژي، مورد بررسي قرار گرفت. در آزمايش هاي انجام شده شيب بالادست به دليل پايداري سازه اي ۱:۱، شيب هاي پايين دست ۱:۱، ۱:۲ و ۱:۳ ارتفاع سرريز ۳۰ سانتي متر، ۱۰، ۲۰، ۳۰ سانتي متر و دبي جريان در محدوده ۱۰ الي ۴۰ ليتر بر ثانيه بوده است. نتايج آزمايش ها، افزايش راندمان افت انرژي جريان در صفحات با ارتفاع ۱۰ سانتي متر را نسبت به ساير حالات نشان داده است. بيش ترين استهلاك انرژي مشاهده شده در دبي ۱۳٫۵ ليتر بر ثانيه، شيب پايين دست ۱:۱ و ارتفاع صفحه ۱۰ سانتي متري، ۸۲٫۶ درصد بوده است.