سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

ناصر ارزانی – استادیار دانشگاه پیام نور، مرکز اصفهان

چکیده:

مطالعه ای که بر روی معادن سنگ های ساختمانی مرمریت در استان اصفهان و شمال فارس و نمونه هایی از معدن سنندج انجامشده نشان می دهد که دو فرآیند مهم دیاژنتیکی، استیلولیتی شدن و سیمانی شدن چگونه می توانند کیفیت سنگ های ساختمانی را کنترل کنند. استیلولیتی شدن در صورت توسعه، به شکل های مختلف و تمرکز مواد حاصل از انحلال، می تواند موجب افت کیفیت سنگ شود. در برابر آن سیمانی شدن تأخیری در صورت توسعه، قادر است موجب استحکام سنگ شده و در بعضی موارد نقش مخرب استیلولیتی شدن را به نقش سازنده طرح و رنگ جالب سنگتبدیل کند. شناخت و آگاهی از چگونگی عملکرد فرآیندهای دیاژنتیکی، امکان پیش بینی درجه موفقیت در اکتشاف را ممکن ساخته و از صرف هزینه های هنگفت و سرمایه گذاری در معادنی که امکان شکست در آنها زیاد است، جلوگیری می کند.