مقاله اسكيزوتايپي و دست برتري در افراد غير باليني: مطالعه اي بر روي يك نمونه ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: اسكيزوتايپي و دست برتري در افراد غير باليني: مطالعه اي بر روي يك نمونه ايراني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دست برتري
مقاله ايراني
مقاله اسکيزوتايپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيرامي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي پوررودسري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: هداوندخاني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات نشان داده اند افراد غير باليني كه دست برتري مخلوط دارند نمرات بالاتري در آزمون هاي اسكيزوتايپي مي گيرند؛ اما بررسي اين رابطه در جوامع آسيايي نتايج متناقضي به دست داده است. هدف از اين مطالعه تعيين رابطه دست برتري مخلوط و اسكيزوتايپي در يك جامعه غير باليني ايراني است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي ۱۵۰ دانش آموز عادي، ۹۴ دختر (۶۲٫۷ درصد) و ۵۶ پسر (۳۷٫۳ درصد) با ميانگين سني ۱۵٫۵۴±۰٫۶۷ سال از دو دبيرستان عادي شركت كردند. آزمودني ها به پرسش نامه صفات اسكيزوتايپي و سوالات دست برتري پاسخ دادند. رابطه علي بين دست برتري مخلوط و اسيكزوتايپي با استفاده از رگرسيون خطي ساده تعيين گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه هم راستا با ساير مطالعاتي كه در آسيا انجام شده بود، رابطه معني داري بين دست برتري مخلوط با اسكيزوتايپي و عامل هاي اسكيزوتايپي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به اين كه افراد آسيايي به دليل فشار فرهنگي نگرشي كمتر پذيرا نسبت به چپ دستي دارند، به منظور آشكار شدن رابطه واقعي بين اسكيزوتايپي و دست برتري مخلوط استفاده از ابزاري كه ارزش هاي فرهنگي را لحاظ مي كند ضروري است.