مقاله اسماعيليان سند و موقعيت آنان در اواخر قرن چهارم هجري قمري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: اسماعيليان سند و موقعيت آنان در اواخر قرن چهارم هجري قمري
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسماعيليان
مقاله سند
مقاله عباسيان
مقاله هند
مقاله غزنويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياري سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاريخ اسلام در هند و جنوب شرق آسيا از موضوعاتي است که در ايران به آن کمتر توجه شده است. بنابراين پژوهش در اين زمينه، از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است. مقاله پيش رو فراز و فرود نخستين دولت اسماعيلي شبه قاره هند را مطمح نظر قرار داده است. اسماعيليان نخستين تلاش هاي خود را از اواخر قرن سوم هجري قمري آغاز کردند که اوضاع سياسي و اجتماعي منطقه، تلاش هاي آنان را قرين موفقيت گردانيد. گزارش منابع نيز حاکي از موفقيت سريع دعات اسماعيلي و اقبال حاکمان و مردم به آيين آنان است. البته دولت اسماعيليان مستعجل بود و نتوانست بيش از چند دهه به حيات سياسي خود ادامه دهد و در برابر حملات محمود غزنوي از پاي درآمد و در واقع نزاع عباسيان و فاطميان در هند به سود بني عباس به پايان رسيد. در اين مقاله با استفاده از اسناد و مدارک کتابخانه اي در ايران و هند و با روش توصيفي – تحليلي اين مساله بررسي گرديده است.