سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
تعداد صفحات: ۶۲
نویسنده(ها):
فرزانه صفائی – دانشجوی فوق دکتری تاریخ پژوهشگر موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت
طلعت صفائی – دانشجوی فوق دکتری تاریخ پژوهشگر موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت

چکیده:
خلیج فارس درسده اخیر بدون تردید یکی ازمهمترین و حساس ترین مناطق جهان درنگرشهای ژئوپولتیک و محاسبات ژئواستراتژیک بوده است باتوجه به تحولات ودگرگونیهای عمیق و جاری درعرصه مناسبات بین المللی دراغاز قرن ۲۱مهمترین کانون توجه قرارگرفته و به تعبیر کلاسیک ژئوپلتیک هارتلند یاقلب زمین نام میگیرد خلیج فارس ازقدیم الایام موردنظر سیاستمداران بزرگ جهان قرارداشته و چه بسا که میتوانیم این منطقه را محل انعکاس سیاستهای بین المللی بنامیم متفکر و نظریه پرداز نظامی اروپایی یوردیس فون لوهازن درمورد اهمیت ژئواستراتژیک و سوق الجیشی منطقه خلیج فارس تعبیر و تعریف بسیارجالبی دارد که اهمیت استراتژیکی این منطقه و عمق مطامع استعماری کشورهای سلطه گرغربی به ویژه استکبار جهانی درخلیج فارس را روشن می سازدوی میگوید میان دونوار اروپاو افریقا و اسیا سرزمینهای روسی سیبریه ای واقع شده و درمرزهای جنوبی آن خاورمیانه قراردارد خاورمیانه مرکز دنیای قدیم است مرکزی کهدردل آن منطقه خلیج فارس قرار دارد و به منزله مرکز مرکز شناخته میشود دراین مقاله به بررسی اسنادتاریخی و موقعیت تاریخی جزیره های کنگ و هرمز و قشم و کیش و جبرین می پردازیم امید است موردتوجه شماواقع شود