سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فروغ اعظم طالبان – دانشیار دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات د

چکیده:

پاره ای از اسهالهای مزمن و مقاوم به درمان در کودکان از کمبود آنزیم های گوارشی و یا از جذب نشدن مواد مغذی در روده ناشی می گردند. در این صورت مواد غذایی هضم و یا جذب نمی شوند و پس از تخمیر باکتریایی، گاز و اسیدهای آلی سبک وزن بوجود می آیند. این پدیده سبب بروز دگرگونی های غیر فیزیولوژیک در روده و اسهال می شود. کمبود و عدم فعالیت آنزیمهای گوارشی یا سرشتی است و یا در اثر بیماری های تورمی مخاط روده (مثلا موربوس کرون) بروز می نماید. همین امر در مورد آشفتگی جذب مواد مغذی در روده نیز صادق است. اسهالهای مزمن و مقاوم به درمان مربوط به سوء هضم و یا سوء جذب مواد مغذی از بیماری های زیر ناشی می شوند: ۱- کمبود فعالیت ساکاراز-ایزومالتاز ۲- نابردبار ارثی لاکتوز ۳- آشفتگی جذب روده ای گلوکز- گالاکتوز ۴- موکوویسیدوز ۵- اسپرووسولیاک. در اکثر این بیماری ها، تنها راه درمان، حذف و یا کاهش ماده مغذی بیماری زا از برنامه غذایی روزانه تنظیم رژیم مناسب برای کودک مبتلا است.