سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرحناز قائمی – مربی گروه میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
عباس اخوان – استادیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

طی هفت ماه بررسی، با ۵٠٠ پلیت حاوی محیط سابورودکستروزآگار از هوای بخش های مختلف سه بیمارستان آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دو زمان مختلف نمونه تهیه گردید. ٨٩% پلیت ها از نظر رشد قارچی مثبت بودند. مجموعاً از این تعداد پلیت ١٠٣۴ کلنی قارچی از ١۶ نوع قارچ مختلف جدا گردید که به ترتیب فراوانی عبارتند از: پنی سیلیوم، رایزوپوس، آسیرژیلوس فلاووس، مخمر،آلتر ناریا
در بررسی نتایج هوای بخش های مشترک سه بیمارستان تعداد کلنی قارچی بیشتری در بیمارستان باهنر که قدمت بیشتر و تعداد عیادت کننده بیشتری نسبت به دو بیمارستان دیگر داشت و با توجه به قرار گیری بیمارستان در مرکز شهر و امکانات کمتر مشاهده شد. آلوده ترین بخشها در این بررسی هوای بخشهای Icu بیمارستان باهنر و Icu بیمارستان شفا بود. در بررسی هوای بخشهای مشترک دو بیمارستان افضلی پور و با هنر بخش جراحی مردان بیمارستان افضلی پور و اورژانس باهنر به ترتیب آلوده ترین بخش ها بودند. همچنین در این مطالعه از بین انواع آسپرژیلوس های جدا شده گونه آسپرژیلوس فلاووس با بالاترین میزان فراوانی و مخمر در بین قارچ های مخمری بالاترین فراوانی را دارا بود.