سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد اصل هاشمی – دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

در زمان وقوع جنگ ویا مبارزات داخلی جابجایی بی اختیار و یا سازمان یافته جمعیتی رخ می دهدکه نیاز هـای اضـطراری بـه تامین امداد همگانی احساس می شود و اهالی منطقه آسیب دیده ممکن است به نقاط شهری که سرویس ها و امکانات آنها بـا تعداد جمعیت مطابقت ندارد عزیمت و در نتیجه موجب افزایش م رگ و میر و بروز بیماری ها گردد چنانچه تعداد بی شماری از اماکن و منازل در اثر وقوع جنگ و حوادث طبیعی ویران و تخریب گردد ،جابجایی عظیم مردم به سوی شهرها و در جـستجوی سرپناه با کمک دوستان و بستگان آنان صورت می گیرد که از دست دادن سر پناه باعث شکست روحیه و پراکن دگی انسان هـا می شود به همین دلیل برای برگرداندن اعتماد و روحیه به افراد آسیب دیده فراهم نمودن سر پناه مناسب و مطابق با استاندارد های رایج ضروری می باشد با توجه به اینکه در ساعات نخست پس از وقوع حوادث غیرمترقبـه،یکی از مهمتـرین وظیفـه پیـدا کردن اشخاص مجروح ،پیر و ناتوان می باشد اما مسئله مهم دیگر ،نجات،تخلیه واسکان می باشد که اغلب با هم انجام می گیرد . بنابر این در انتخاب محل اردوگاه، باید مطالعات لازم پیرامون انتخـاب زمین،موقعیـت محلی،تـامین آب آشامیدنی،وضـعیت آب های سطحی و زیرزمینی، قابلیت نفوذپزیری خاک، پستی و بلند ی، دسترسی به جاده ها و یا فاصله داشتن زمین مـورد نظـر از مراکز تولید زباله و تولید مثل پشه ها و …….. انجام گیرد . پس در مواقع بروز سوانح لزوم فوریت کمک بـه مـردم سـانحه دیـده و محروم از تسهیلات مسکن ، ایجاب می کند که برای اسکان موقت آنان به تاسیس اردوگاه های فور ی با رعایت اسـتاندارد هـای لازم اقدام شود که در این مقاله سعی شده است شرایط لازم جهت انتخاب محل اردوگاه هـا و رعایـت اصـول بهداشـت محـیط پرداخته شود .