سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم رضایی آهوانویی – مدیر عامل شرکت سد، راه، ابنیه (سرا)

چکیده:

طراحی، اجرا و ساخت اسکل ههای شناور در سد با هدف نوآوری، بوم یسازی، انتقال دانش فنی و همسوسازی آن با نیازهای فعلی در سدها، ایجاد حرکت و تلاش ملی در پرتو اصول و سیاس تگذار یهای کلان دولت جمهوری اسلامی و سرانجام ویژگ یهای منجصر به فرد این نوع ساز هها همچون انعطا فپذیری، ایمنی، دوام و طول عمر بالا، کاهش هزین هها و جلوگیری از خروج ارز، اجرای سریع و… از جمله دستاوردهای نیروهای توانمند و پر تلاش این مرز و بوم در شرکت سد، راه، ابنیه (سرا) محسوب م یشود. در این مقاله به مشخصات طراحی، ساخت و اجرا و مزایای استفاده این نوع از سازه اسکله که برای نخستین بار در سدهای پر از آب صورت پذیرفته است، اشاره م یشود