سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عفت مروتی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدعلی سحری – استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
محسن برزگر – دانشیار گروه صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

ترکیب اسیدهای چرب روغن بذر گلرنگ با برخی روغن های گیاهی از جمله بزرک، آفتاب گردان، بذر چای و زیتون مقایسه گردید. در روغن بذر گلرنگ اسید لینولئیک(امگا ۶) بیشترین اسید چرب ( ۷۴ .) بود و پس از آن به ترتیب آفتاب گردان، ،. بذر چای، بزرک و زیتون (به ترتیب ۶۱و۲۲و۱۴و۸/۶% بود. اسید چرب امگا ۳ در روغkبذر گلرنگ ( ۰/۲۱%مشابه روغنهای آفتاب گردان ،بذرچای و زیتون بوده و از روغن بزرک( ۴۳ %)کمتراست. با توجه به مقدار متناسب اسیدهای چرب امگا ۶ و ۳ در روغن بذر گلرنگ استفاده از این روغن به عنوان یک غذای عملگر (به تنهایی با ترکیب با دیگر روغنهای مذکور)در فرمولاسیون مواد غذایی توصیه می شود.