سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بابک گودرزی نژاد – کارشناس مهندسی صنایع – مدیر عامل شرکت روش سازان صنعت
سام صدوقی – کارشناس مهندسی صنایع- رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی شرکت روش سازان صنع

چکیده:

در سالیان اخیر مقوله جایزه ملی کیفیت بر اساس مدلهای تعالی سازمانی توجه و یژه ای را در سازمانهای مختلف برانگیخته و مدیران سازمانها در تلاشند تا با پیاده سازی سیستمهای مختلف با هدف برآورده سازی نیازمندیهای این مدل و در نهایت کسب جوا یز مرتبط ساختار جامع تری را با نگاه کیفی جهت حصول نتایج مطلوب برای سازمان خود کسب نما یند. در کشور ما نیز این مقوله تحت عنوان جایزه ملی کیفیت و جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی (جهت شرکتهای تحت پوشش صنا یع و معادن ) آغاز گشته است و شرکتهای بسیاری در پی کسب این جوایز میباشند. اما سوالی که مطرح میشود این است که آ یا تمامی آنان در این مسیر موفق می شوند؟ قطعًا بسیاری از این شرکتها با شبیه سازی این جایزه با سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر الزامات استاندارد ISO9001:2000 و حتی نگاهی جامع به استاندارد ISO9004:2000 اشتباه مهلکی را مرتکب می شوند که نتیجه آن عدم موفقیت در ا ین مسیر است . در این مقاله سعی شده است تا با معرفی اجمالی سیستمهای تعالی سازمانی، زیر ساختها، پایه ها و منابع مورد نیاز جهت پیاده سازی آن معرفی شوند در انتها یک چک لیست ارزیابی ساده نیز جهت بررسی توان سازمان ارائه گردیده است.