سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن خسروبابادی – فوق لیسانس مهندسی دریا و کارشناس ارشد گروه صنایع دریایی سازمان صنایع

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر توسعه و پیشرفت صنایع دریایی ایران بر این مسئله اشتغال زایی است. در اینمقاله ابتدا به مشکل فقر و بیکاری در جامعه اشاره و سپس به شرح مختصری از مشاغل جامعه (عمومی، صنعتی، کاذب و غیر قانونی) پرداخته می شود و همچنین تقسییم بندی و تشریح صنایع مختلف (مستقل، نیمه مستقل و وابسته) ارائه می گردد. در ادامه مشاغلی که مستقیما با توسعهصنایع دریایی بوجود می آیند بیان شده و در آخر به تحلیل رابطه توسعه صنایع دریایی ایران و مسائلی از قبیل ورزش های دریایی، ایجاد صنایع جدید، مهاجرت به شهرهای بزرگ، شغل های کاذب، و غیر قانونی پرداخته شده است.