سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یسرا رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد،جغرفیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه زنجان
بلقیس موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد،جغرفیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه زنجان

چکیده:

شهرها برای تامین نیازهای شغلی و نیروی کار خود به مهاجرین روستایی نیاز دارند ،بنابراین فرآیند مهاجرت از روستا به شهرهای بزرگ امری طبیعی است ،اما باید در ازای عرضه نیروی کار از جوامع روستایی به جوامع شهری، حداقل نیازهای اساسی و اجتماعی جوامع روستایی را تامین کرده و اشتغال زایی و فرصت های شغلی ای را در این مناطق پدید آورد تا بیکاری موجب بی رویه از روستا به شهر و پناه بردن به اعتیاد و سایر جرایم و تخلفات نشود. یکی از اساسی ترین راهکارهای رفع این مشکلات و دستیابی به ساماندهی و توسعه بیشتر در سطح روستاها حرکت به سمت گسترش صنایع کوچک و اشتغال زایی در سطح روستاها است.