سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد بلوچی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی مسیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

همانطور که می دانیم هیدروگراف واحد همان تابع پاسخ موج واحد در یک سیستم خطی هیدرولوژیکی می باشد. به دست آوردن این تابع حائز اهمیتاست زیرا می توان با داشتن اطلاعات بارشهیدروگراف سیل خروجی را محاسبهکرد. روش های متعددی جهت محاسبه این هیدروگراف وجود دارد ولی در صورت وجود داده هایی از قبیل بارش طولانی بشدت متغعیر و روان آب ، روش های معمول به خوبی نمی توانند هیدروگراف واحد را استخراج کنند. روش های معمول فقط در حالت خطی جوابگو می باشند. هدف در این مقاله به دست آوردن هیدروگراف واحد به وسیله الگوریتم ژنتیک است. الگوریتم ژنتیک روشی کارآمد برای بهینه سازی کلیه سیستمهاتی خطی و غیر خطی میباشد. مزیت این روش سادگ یکار با رایانه، تعمیم آن بهحوزه های مختلف، تعیین دقت مورد تیاز و کفایت بالای آن در بارش های طولانی و متغیر می باشد. در انتها کارایی روش با استفاده از داده های آماده مورد بررسی قرار گرفته و با روش های معمول مقایسه شده است.