مقاله اشكال، ساختار و كاركرد تمثيل در تفسير عرفاني ميبدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: اشكال، ساختار و كاركرد تمثيل در تفسير عرفاني ميبدي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمثيل
مقاله اسلوب معادله
مقاله تمثيل رمزگشوده
مقاله تمثيل تصوير معنا
مقاله كاركردهاي زباني
مقاله تمثيل روايي
مقاله تمثيل حكايت
مقاله زبان تفسيري
مقاله زبان عرفاني
مقاله زبان ديني
مقاله تفسير ميبدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبري سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عباس قلي
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، شناختن توان تمثيل در بيان روشن و زيباي انديشه هاي پيچيده يك نياز فرهنگي است. هدف اين پژوهش، شناخت تمثيلهاي ميبدي و كاركردهاي شكلهاي مختلف تمثيل در بخش تفسير عرفاني، كشف الاسرار مي باشد. نتيجه پژوهش نشان مي دهد كه انواع تمثيل در اين اثر درخشان نثر عرفاني كاربرد چشمگيري دارند و بر اساس نياز به بيان روشن و رساي تجربه ها، انديشه ها و مفاهيم عرفاني و ماهيت تفسيري متن به كار رفته اند. در اين متن علاوه بر شكلهايي چون اسلوب معادله و حكايت، شكلهاي ديگري چون، تمثيل «تصويرمعنا»، «روايت حكايت»، تمثيل «انديشه» و تمثيل «رمزگشوده» نيز به كار گرفته شده اند. كاربرد شكلهاي گوناگون تمثيل نياز زباني عارف مفسر را در بيان رسا و زيباي معناي مورد نظر او را برآورده ساخته است. ويژگيها و كاركرد اين گونه تمثيلها در اين شاهكار عظيم نثر عرفاني، يكي از رازهاي زيبايي و تاثير زبان ميبدي بر خواننده است.