مقاله اشکال ساختاري توده گرانيتوئيدي و سنگ هاي دگرگوني منطقه بروجرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: اشکال ساختاري توده گرانيتوئيدي و سنگ هاي دگرگوني منطقه بروجرد
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگرشکلي
مقاله ساختارهاي ماکروسکوپي
مقاله زون هاي برشي
مقاله گرانيتوئيد
مقاله بروجرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي خلجي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: محجل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توده گرانيتوئيدي بروجرد همانند بسياري از توده هاي گرانيتي بزرگ دنيا داراي يک فولياسيون مشخص مي باشد که موازي با شيستوزيته سنگ ميزبان توسعه يافته است. ويژگي هاي ميکروسکپي نشان مي دهند که اين فولياسيون ماگمايي نبوده بلکه حاصل دگرشکلي حالت جامد- دماي بالا مي باشد. ساختارهاي S-C و نوارهاي برشي يا ساخت هاي کاتاکلاستيک توسعه يافته در قسمت هاي سطحي در اين توده نيز نشان مي دهند که حرکت زون هاي برشي با افت دما تداوم داشته اند و دگرشکلي شکنا بر دگرشکلي شکل پذير تحميل شده است. گسل ها مهمترين ساختارهاي ماکروسکوپي در منطقه مي باشند به طوري که متفاوت بودن رخساره هاي مختلف دگرگوني در دو طرف توده و عدم تقارن هاله دگرگوني ناشي از عملکرد آنها مي باشد. اين ساختارها داراي سه روند اصلي هستند. يک دسته داراي روند عمومي زاگرس مي باشند که رگه هاي معدني و آپليتي اساسا در اين راستا قرار دارند. دسته دوم تقريبا عمود بر روند زاگرس مي باشند که در اين روند رگه هاي معدني و يکسري دايک هاي بازيک و حدواسط قرار دارد. دسته سوم داراي روند غالب شمالي- جنوبي هستند که گسترش زيادي در منطقه ندارند. چين خوردگي هاي بزرگ از ديگر ساختارهاي ماکروسکوپي مهم در منطقه هستند. متغير بودن قطب صفحات شيستوزيته غالب در نقاط مختلف منطقه از جمله شواهدي است که حاکي از تعدد اين چين خوردگي ها مي باشد. حداقل سه فاز دگرشکلي به صورت چين خوردگي هاي متعدد و ساختارهاي صفحه اي S2, S1 و S3 نمايان شده اند که دگرشکلي دوم حادثه اصلي دگرشکلي در منطقه مي باشد.