مقاله اصطلاحات ديواني و اداري در کتاب «تاريخ سيستان» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۶۳ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: اصطلاحات ديواني و اداري در کتاب «تاريخ سيستان»
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصطلاحات ديواني
مقاله مناصب درباري
مقاله نظام پست و پيام رساني
مقاله نظام حفاظت و حراست شهري
مقاله نظام مالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي وجيهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسلمانان بر پايه آيه شريفه ۱۳ سوره حجرات (۴۹): «إنا خلقناکم من ذکر و انثي و جعلناکُم شعوباً و قبائل لِتعارفُوا» توجه فراواني به جامعه مدني و شهرنشيني داشتند و دانش منداني هم چون فارابي، طرح مدينه فاضله را به عنوان جايي که مردم در آن گرد آيند و به ياري يک ديگر بپردازند ريختند و مورخان و جغرافي دانان در آثار خود جنبه هاي مختلف شهرنشيني و زندگي شهري را آوردند. يکي از ابتکارات آنان تاليف کتاب هايي مستقل درباره تاريخ شهرها بود که برخي از آن کتاب ها مانند تاريخ نيشابور، تاريخ بيهق، تاريخ بخارا، تاريخ قم و تاريخ سيستان براي ما باقي مانده است.
در اين کتاب ها بسياري از اصطلاحات شهري و شهرنشيني و هم چنين نهادهاي اداري و اجتماعي و مشاغل و حرف به چشم مي خورد که براي بررسي مباحث تمدن شهري و نظام اداري و ديواني حاکم بر شهرها مفيد است. از ميان اين گونه کتاب ها مي توان از تاريخ سيستان نام برد که علاوه بر مباحث تاريخي و اجتماعي مربوط به زمان خود حاوي بسياري از لغات، کلمات و اصطلاحات اداري، ديواني و اجتماعي است که در متن، به توضيح آن ها پرداخته آمده است.