مقاله اصطلاح شناسي در علم تفسير (مباني، اصول و قواعد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: اصطلاح شناسي در علم تفسير (مباني، اصول و قواعد)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفسير
مقاله مباني تفسير
مقاله هرمنوتيک
مقاله اصول تفسير
مقاله قواعد تفسير
مقاله روش هاي تفسيري
مقاله گرايش هاي تفسيري و مکاتب تفسيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتح الهي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوزه معنايي اصطلاحاتي که در يک علم کاربرد دارد از مباحث مهم آن علم است. از اين روي دانشمندان قبل از پرداختن به مباحث تفصيلي يک علم، مباحثي چون موضوع، هدف، روش و ارايه تعاريفي از اصطلاحات اصلي، آن علم را بررسي مي کنند.
خلط معاني واژگان و اصطلاحات، کار را براي پژوهشگران دشوار مي کند و اين خلط معاني را مي توان در اصطلاحات «مباني تفسير»، «اصول تفسير»، «قواعد تفسير»، «روش هاي تفسيري»، «گرايش هاي تفسيري» و… به وضوح ديد. اين مقاله کوششي است، در جهت ارايه مدل براي تفکيک معاني و مفاهيم واژه هاي «مباني»، «اصول» و «قواعد» در علم تفسير قرآن.