مقاله اصلاحات اداري در ايران: تحليلي بر كوچك سازي دولت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۱۰۲ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: اصلاحات اداري در ايران: تحليلي بر كوچك سازي دولت
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كوچك سازي
مقاله مديريت دولتي نوين
مقاله خصوصي سازي
مقاله تمركززدايي
مقاله بخش دولتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانايي فرد حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت دولتي نوين به عنوان يكي از استراتژي هاي ايجاد تحول در بخش دولتي راهكارهاي متعددي فراروي دولت ها قرار داده است. از آن جا كه اين استراتژي، محور استراتژي هاي اصلاحات اداري در ايران قرار گرفته، بررسي آثار آن ضروري است. در اين مقاله پس از نگاهي اجمالي به مباني نظري مديريت دولتي نوين و تجربه ايران در اين زمينه با رويكردي تحليلي به اين سوال پاسخ مي دهيم كه آيا كوچك سازي دولت به عنوان يكي از اقدامات استراتژيك مديريت دولتي نوين در ايران موفق بوده است يا خير. يافته ها حكايت از نتايجي تركيبي دارد.