سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود منظر – دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق ( ع ) کشور ایران

چکیده:

این مقاله به بررسی پیشرفتهای اخیر در حرکت جهانی اصلاحات صنعت برق در کشورهای مختلف می پردازد . عوامل شکل گیری این حرکت مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و گامهای لازم جهت نیل به موفقیت در آن معرفی خواهند شد . اقدامات انجام شده در چارچوب اصلاحات صنعت برق در کشورهای مختلف و نتایج حاصل از آنها نیز به اختصار بررسی خواهند شد . سرانجام به مرور درسهایی خواهیم پرداخت که از تجارب گذشته جهت طراحی الگوی اصلاحات و تجدید ساختار صنعت برق در کشور می توان آموخت