سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین احمدوند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به اینکه آئین نامه های طراحی هر کشور یکی از مهمترین منابع آنالیز، طراحی و اجرای ساختمانهای آن کشور هستند و با توجه به اینکه درایران نیز از چندین سال قبل آئین نامه بتن ایران) آبا( تدوین و در حال حاضر ویرایش دوم آن نیز در اختیار است، از این رو با توجه به تحقیقات و بررسیهای مختلف انجام شده در زمینۀ آبا بنظر می رسد تا تبدیل شدن آن به یک آئین نامه جامع و کاملاً کاربردی نیاز به زمان بیشتری می باشد. با توجه به مفاهیم و تعاریف ارائه شده در آبا از نظرمفهومی وکاربرد آنها درآنالیز و طراحی ساختمانهای بتنی، ابهامات و نارسائیهایی مشاهده شده است که در مقاله حاضر نه تنها به آنها توجه ویژه شده است بلکه اصلاحات لازم نیز با دلایل کافی ارائه گردیده است. همچنین بررسیهائی در بحث شکل پذیری که یکی از اساسی ترین مباحث آئین نامه های طراحی می باشد صورت گرفته که نتایج آنها نیز ارائه شده است.