سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد بهنام فر – عضوهیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مهدی روغنی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

باتوجه به رفتار غیر خطی سازه های معمول در حین زلزله طرح در اثر ایجادخسارت در آنها، به منظور کاربردی کردن محاسبات و ایجاد سهولت در تحلیل سازه ها در برابر زلزله، آئین نامه های مهندسی زلزله برش پایه کاهش یافته ای را معرفی می نمایند . این برش پایه غیرارتجاعی از تقسیم برش پایه ارتجاعی بر عددی بزرگتر از یک که به ضریب رفتارR موسوم است ،بدست می آید.آئین نامه، طراح را مجاز می دارد که ساختمان را تحت اثر برش پایه کاهش یافته غیرارتجاعی به صورت ارتجاعی تحلیل نماید. از این رو، آشکار است که برای تأمین ایمنی ساختمان در برابر زلزله باید ا ز ضریب R محافظه کارانه ای که تا حدامکان به واقعیت نزدیک است استفاده نمود.در این مطالعه ضریب رفتارRبرای تعدادی ساختمان با قاب خمشی فولادی یا مهاربندی شده با تحلیل استاتیکی غیرخطی محاسبه می شود و با ضریب رفتار لازم، ضمن تحلیل دینامیکی غیرخطی تحت زلزله های مهم ایران مقایسه می گردد. بدین منظور ابتدا مدلهای دو بعدی ساختمانهای مختلف تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی(Pushover) قرارمی گیرند. تغییرمکان هدف در این تحلیل از دستورالعمل FEMA356− برای سازه های مشابه استخراج می گردد .با مقایسه نتایج با نتایج تحلیل اس تاتیکی خطی، ظرفیت قابهای دو بعدی مورد محاسبه از نظر ضریب رفتارR بدست می آید. مشابه این محاسبه تحت اثر چند زلزله مهم ایران با انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی نیز صورت پذیرفته وضریب رفتار لازم تعیین می شود محاسبات انجام شده نشان دهنده آن است که ضرایب R آئین نامه زلزله ایران برای سازه های فولادی چه با قاب خمشی و چه با قاب مهاربندی شده در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد دست بالا می باشند . همچنین قابهای مهاربندی شده که با استفاده از نیروهای جانبی آئین نامه زلزله ایران طراحی شده اند، از ظرفیت کافی برای تأمین ضریب رفتار لازم تحت زلزله های مهم ایران برخوردار نمی باشند.