سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین محمدی –
اسماعیل اسلامی –

چکیده:

ابیراهی های اپتیکی یکی از عوامل مزاحم در سیستم های اپتیکی و از جمله طیف سنج هاست. ابیراهی اپتیکی در طیف سنج ها باعث کاهش توان تفکیک آنها میشود.در این مقاله نتیجه اصلاح ابیراهی اپتیکی در یک طیف نگار Czerny Turner با استفاده از یک روزنه آورده شده است و سپس نتایج مربوط به طیف لامپ جیوه مورد بررسی قرار گرفته است.