مقاله اصلاح افتادگي پلك همراه با عملكرد ضعيف عضله بالابرنده با استفاده از عضلات اربيكولاريس و فرونتاليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۱ منتشر شده است.
نام: اصلاح افتادگي پلك همراه با عملكرد ضعيف عضله بالابرنده با استفاده از عضلات اربيكولاريس و فرونتاليس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: احدي هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: باب شريف بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ارزيابي نتيجه جراحي اصلاح افتادگي پلك همراه با عملكرد ضعيف عضله بالابرنده با استفاده از عضلات اربيكولاريس (orbicularis) و فرونتاليس (frontalis).
روش پژوهش: اين مطالعه به روش مجموعه موارد مداخله اي آينده نگر طي ۳ سال بر روي بيماران مبتلا به افتادگي پلك با عملكرد ضعيف (كم تر از ۴ ميلي متر) عضله بالابرنده پلك انجام شد. در تمامي بيماران از عضلات اربيكولاريس و فرونتاليس جهت بالاكشيدن پلك استفاده شد. فاصله ۳ ميلي متر يا بيش تر حاشيه پلك فوقاني تا مردمك (MRD1) در نوع دو طرفه و اختلاف كم تر از يك ميلي متر بين دو چشم در نوع يك طرفه به عنوان موفقيت عمل در نظر گرفته شد.
يافته ها: مطالعه بر روي ۲۶ چشم از ۲۲ بيمار با ميانگين سن ۱۵٫۴±۹٫۴ سال انجام گرديد و بيماران به طور متوسط ۱۳٫۵±۸٫۴ ماه پي گيري شدند. دوازده بيمار ۵۴٫۵) درصد) سابقه جراحي ناموفق افتادگي پلك داشتند. شايع ترين علت افتادگي پلك نوع مادرزادي ساده بود كه در ۱۵ بيمار ۶۸٫۲) درصد) مشاهده گرديد. نتيجه جراحي در ۱۹ بيمار ۸۶٫۴) درصد) رضايت بخش بود. بين سن و سابقه جراحي قبلي با موفقيت عمل رابطه معني داري يافت نشد اما ميزان عملكرد عضله بالابرنده پلك با موفقيت جراحي رابطه مستقيم داشت (P=0.02).
نتيجه گيري: اتصال مستقيم پلك به عضلات اربيكولاريس و فرونتاليس مي تواند به عنوان جانشين مناسب روش هاي قبلي جراحي افتادگي پلك با عملكرد ضعيف عضله بالا برنده در نظر گرفته شود.