سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمداسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان
علی نصری – دانشگاه صنعتی اصفهان
مهرداد ترابیان – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

رله های دیستانس به عنوان حفاظت اصلی خطوط انتقال استفاده می شوند.به طور معمول در شبکه های از دو سو تغذیه برای حفاظت خط انتقال دو رله دیستانس- یکی در ابتدای خط و دیگری در انتهای خط انتقال – به کار می رود و با همین دیدگاه، برای خطوطدومداره نیز برای هر خط دو رله و در مجموع چهار رله به کار برده می شود .الگوریتم هایی نیز ارایه شده اند که در آن ها برای حفاظتخطوط دو مداره از دو رله استفاده می کنند، یکی در ابتدای خط و دیگری در انتهای خط . این الگوریتم ها در شناخت خطاهای نزدیک به باس دور رله ها دچار اشتباه می شود .در این مقاله که مبتنی بر مقایسه امپدانس های محاسبه شده توسط کمیت های دو خط هستند،عملکرد نامطمئن رله ها درهنگام بروز خطای نزدیک به باس دور رله ها نشان داده می شود و سپس با حذف جبران متقابل در محاسبهامپدانس بوسیله کمیت های خط سالم الگوریتم اصلاح شده که در همه موارد عملکرد مناسبی دارد پیشنهاد می شود.از نسبت توالی صفر جریان های دو خط برای تصمیم در مورد استفاده از الگوریتم اولیه یا الگوریتم اصلاح شده استفاده می شود