مقاله اصلاح خاکهاي ماسه اي کربناته با استفاده از تزريق شيميايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اميركبير مهندسي عمران و محيط زيست (اميركبير) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: اصلاح خاکهاي ماسه اي کربناته با استفاده از تزريق شيميايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک کربناته
مقاله تزريق
مقاله سيليکات سديم
مقاله مقاومت تک محوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلوراد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: صالح زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شاه نظري حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله قابليت اصلاح ماسه کربناته محصول جزيره کيش با استفاده از يک دوغاب شيميايي بررسي مي گردد. ويژگي اصلي اين خاک نسبت به منافذ بالاي داخل دانه ها و حالت خردشدگي آنها در حين بارگذاري مي باشد. فرآيند اصلاح خاک ياد شده با استفاده از تزريق دوغاب سيليکات سديم همراه با افزدودنيهايي مانند فرم آميد و آلومينات سديم صورت گرفت. نمونه ها با دانسيته هاي نسبي اوليه مختلف ساخته و تزريق شدند. مقاومت تک محوري بيشينه، مدول مماسي اوليه و کرنش لحظه گسيختگي در نسبت آب به سيليکات سديم برابر ۰٫۵ حاصل گرديد. مقاومت تک محوري و مدول مماسي اوليه با گذشت زمان افزايش يافت ولي تغييرات کرنش لحظه گسيختگي، تابع نسبت آب به سيليکات سديم و مقادير افزودنيها بود. فرماميد باعث افزايش و آلومينات سديم باعث کاهش مقاومت تک محوري و مدول الاستيسيته مماسي اوليه مي گردند. علاوه بر اين افزايش اندازه دانه ها باعث کاهش مقاومت تک محوري خاک تزريق شده مي گردد. دانه بندي يکنواخت منجر به رفتار تنش – کرنش ترد و دانه بندي گسترده منجر به رفتار تنش – کرانش نرم مي گردد. وجود املاحي مانند سولفاتها و کلرايدهاي محلول در آب باعث کاهش مقاومت تک محوري و افزايش مدول مماسي اوليه خاک تزريق شده مي گردد.