سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروین حریت پژوه – پژوهشکده علوم هسته ای ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی ات
یاشار وثوقی – پژوهشکده علوم هسته ای ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی ات
مجید حائری زاده نبوی – پژوهشکده علوم هسته ای ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی ات

چکیده:

خطای حاصل از غیر یکنواختی پهنای کانال در مبدلهای آنالوگ به دیجیتال هسته ای بررسی گردیده و سپس با شبیه سازی مدار پردازش سیگنال Sliding Scale خطای ذاتی حاصل از غیریکنواختی پهنای کانال در Flash ADC ها تصحیح شده است. در این کار تحقیقاتی برای کاهش خطا و بهینه سازی روش، اعداد تصحیح دیجیتالی متفاوت برای Sliding Scale، شبیه سازی شده اند. با استفاده از اعداد تصحیح مناسب، محدوده (رنج) دامنه پالسهای ورودی افزایش یافته و تأثیر آن بهبود دیفرانسیل غیرخطی، بررسی شده است.