سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا مجرد – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت و چسب
حمید رحیمی – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت و چسب
سیدمحمدباقر علوی – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت و چسب

چکیده:

در این پژوهش، تاثیر مواد پلیمری طبیعی برای اصلاح خواص گل رس مورد بحث قرار می گیرد. سازگاری بین گل و ماده اصلاح کننده ( پلیمر طبیعی ) طی آزمایش های مختلف بررسی شد. پخت آمیزه های تهیه شده با درصدهای مختلفی از سیستم خاک رس – آب – پلیمر طبیعی در داخل مایکروویو انجام شد. جهت بررسی خواص نمونه ها، آزمون های مختلف برروی آنها انجام شد. میزان جمع شوندگی، دانسیته، میزان جذب آب و استحکام مکانیکی (خمشی) نمونه ها مورد آزمون قرار گرفت . از تست های انجام شده مشخص شد که با افزایش در صد وزنی معینی از پلیمر طبیعی، خواص فیزیکی و مکانیکی سیستم گل رس بطور چشمگیری افزایش می‌یابد.