سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مجید معصومی – عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت، تهران بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی پژوهشگاه صنعت نفت
علی احسان نظربیگی – عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت، تهران بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی پژوهشگاه صنعت نفت
علیرضا معینی – مسئول پروژههای قیر و راهسازی پژوهشگاه صنعت نفت، تهران بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی پژوهشگاه صنعت نفت
سعید صادقپورگلویک – عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت، تهران بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:
دراین پژوهش به بررسی خواص فیزیکی و رئولوژیکی قیرهای اصلاح شده بالاستیک طبیعی اپوکسی دارepr پرداخته شده است ازاین پلیمر به عنوان ۴و۶و۸و۱۰درصد وزنی به عنوان بهبود دهنده خواص استفاده شده واثرآن برروی خواص عمومی و رئولوژیکی قیروپایداری درذخیره سازی مورد بررسی قرارگرفت ازمایشهای موردنیاز مانندنفوذپذیری نقطه نرمی وهمچنین بررسیهای رئولوژیکی برروی نمونه ها انجام شد و منحنیهای ایزوکرونال و متغیرهای SHRP بااستفاده ازدستگاه dsr بدستآمد نتایج ازمایشها نشان میدهد که میزان پایداری درمقابل ذخیره سازی قیراصلاح شده بستگی به میزان epr موجوددرآن دارد نتایج حاصل ازازمایشها نشان میدهد که افزودن EPR باعث کاهش حساسیت حرارتی افزایش ویسکوزیته افزایش و میزان سفتی قیرشده و رفتارالاستیک آن بهبود می یابد همچنین افزودن EPR موجب بهتر شدن مقاومت درمقابل شیاردار شدن دردمای بالا و مقاومت درمقابل خستگی دردماهای پایین میشود دراین ازمایشها بهترین نتایج درمیزان اختلاط ۶درصد وزنی EPR باقیر بدست آمدها ست