سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هادی سبحانی – گروه پلاستیک، پژوهشکده فرآیند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علی اکبر یوسفی – گروه پلاستیک، پژوهشکده فرآیند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

امروزه قیرهای اصلاح شده جایگاه مهمی را درصنایع حمل و نقل و راه سازی به خود اختصاص داده اند.پلیمرها به عنوان مهمترین خانواده اصلاح کننده قیر، به منظور بهبود عملکرد و افزایش کارایی قیر مصرفی به آن اضافه می شوند. پلیمر SBS از جمله بهترین مواد اصلاح کننده قیر بشمار می آید اما قیمت زیاد این پلیمر زمینه تحقیقاتی بر روی دیگر پلیمرهای هم خانواده آن را در این تحقیق، فراهم کرده است. در این پژوهش آلیاژهایی از پلیمرهای PS و SBS در درصدهای وزنی مختلف به عنوان ترموپلاستیک الاستومرهای فیزیکی تهیه شده است. آلیاژهای تهیه شده در دمای ۱۷۰ درجه سانتیگراد با قیر توسط مخلوط کن در یک میزان برش بالا مخلوط شده، مورفولوژی و خواص فیزیکی و مکانیکی مخلوطهای مختلف با قیر با این آلیاژ ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. افزایش این آلیاژها موجب بهبود کارایی قیر در دماهای بالاو پایین می شود. تغییر درصد آلیاژ تاثیر بسزایی بر خواص مخلوط دارد بطوریکه افزایش PS تا ۳۰ درصد وزنی در آلیاژ باعث کاهش درجه نفوذ و افزایش نقطه نرمی شده و درصدهای بالاتر از ۳۰ درصد، حالت عکس برای این پارامترها اتفاق می افتد. نتایج عکسهای میکروسکوپی بیانگر بهبود پراکنش پلیمر در قیر با افزایش درصد PS تا حدود ۳۰% بوده و درصدهای بالاتر جدا شدن اجزاء آلیاژ در اثر اختلاط مشاهده می شود . با توجه به نتایج بدست آمده، فاز هم پیوسته برای این آلیاژ در حدود ۳۰% وزنی PS می باشد و افزایش آلیاژ PS/SBR با این ترکیب درصد به قیر، خواصی نزدیک به قیر اصلاح شده با SBS می دهد.