سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید صادقپور گلویک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمهدی میرعارفین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

جهت اصلاح خواص رئولوژیکی و مکانیکی قیر از کوپلیمرSEBS(Styrene Ethylene Butadiene Styrene)استفادهو قیر، دو راه پیشنهاد می گردد. در روش ماکروسکوپیک از افزاینده های SEBS شده است . به منظور سازگاری بیشتر( Additives)متداول مثل Kaolinite Clay(KC) استفاده گردیده و اثر KC بر روی خواص ذخیره سازی در دمای بالا، خواص رئولوژیکی متغیر با زمان، خواص مکانیکی و مورفولوژی قیر اصلاح شده با نسبت های مختلفSEBS/KC بررسی شده است. KC از دو طریق کاهش اختلاف دانسیته و نیز بهبود مورفولوژی قیر -پلیمر، پایداری ذخیره سازی( Storage Stability )در دمای بالا را افزایش می دهد . در روش میکروسکوپیک، تاُثیر اندازه ذرات پلیمر بر رویسازگاری آن با قیر مورد تحقیق قرار گرفته است . وابستگی این سازگاری به اندازه ذرات پلیمر تا ابعاد کوچک نانومتری به طور کامل مشهود می باشد . کاهش اندازه پلیمر تا ابعاد کوچک نانوئی به شرط عدم تخریب ساختار آن، موجب افزیش چشمگیر در سازگاری قیر-پلیمر خواهد شد.