سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی محمدی مهر – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده فنی – بخش مکانیک
فرزاد آریانا – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده فنی – بخش مکانیک
مصطفی بورقی – کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده فنی – بخش مکانیک
سیدمنصور ناصر علوی – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده فنی – بخش مکانیک

چکیده:

این مطالعه، به معرفی یک روش معکوس، برای اصلاح رفتار ارتعاشی سازه‌های پوسته‌ای ارائه می‌دهد. اساس این روش، بر پایه اجزاء محدود استوار است و در آن از تقریب مرتبه اول و دوم بسط سری تیلور استفاده شده است. مزیت بزرگ این الگوریتم، آن است، که به جای آنکه ماتریس‌های سختی و جرم کل، بارها مورد تحلیل واقع شوند، تنها ماتریس‌های سختی و جرم هر المان، آن هم برای یک‌ بار، مورد تحلیل قرار می‌گیرند؛ مثالهای عددی حل شده، نشان داده است که استفاده از این روش با حفظ دقت مناسب، به شدت موجب افزایش سرعت حل می‌شود.