سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سحر مقیمی، – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، گروه مهندسی پزشکی
محمد حسین میران بیگی، – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، گروه مهندسی پزشکی
گیتی ترکمان، – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه فیزیوتراپی
علی محلوجی فر – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه فیزیوتراپی

چکیده:

در این مقاله کالیبراسیون رنگ تصاویر دیجیتال به منظور اصلاح رنگ تصاویر اخذ شده از بافت زخم انجام می شود. برای این منظور ابتدا محفظه ای طراحی و ساخته می شود که به کمک آن میتوان تصاویری در شرایط کنترل شده بدست آورد. در این تحقیق از چارت مک بث با ۲۴ المان رنگی به عنوان مرجع برای اصلاح رنگ استفاده می شود. برای طراحی نرم افزار سامانه از شبکه عصبی، رگرسیون غیر خطی و همینطور الگوریتم ژنتیک استفاده می شود. دیده می شود که با استفاده از نگاشت بدست آمده می توان مقادیر هر یک از کانالهای رنگ را به مقادیر واقعی نزدیک کرد.