سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شاهرخ شجاعیان – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

چکیده:

شرکتهای توزیع برق همواره تلاش ز یادی را صرف برنامه ریزی و بهبود روشهای وصول مطالبات نموده و آنچه در توان دارند در این جهت بکار می برند . اما شاید اتخاذ بهترین روش برای این منظور، توجه به ذهنیت هایی است که عموم مشترکین در مورد آن دارند . عملاً وقتی دیدگاههای مشتری به اندازة کافی روشن باشد، شرکت توزیع می تواند در مورد عرضة خدمات، جذب مطالبات و حل و فصل اختلافها، قضاوت های صائب تری بنماید . این مقاله با این هدف و با توزیع پرسشنامه ای بین تعدادی از مشترکین شهر اصفهان و نتیجه گیری آماری از نتایج ، می کوشد بخشی از دیدگاههای مشترکین در این زمینه را شفاف تر نماید . به این ترتیب اصلاح روشهای معمول با بصیرت بیشتری ممکن خواهد بود.