سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صادق شاملو – شرکت الکتروژن
عماد شریفی قزوینی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق تهران، ایران
بتول عروجی – شرکت الکتروژن تهران، ایران
الهام خسروشاهلی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده برق تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله چندین فرض از فرضیات اولیه روش تحلیلی “ تابع سیم پیچ کلاسیک ” اصلاح و بهبود یافته است به طوریکه علاوه بر افزایش دقت تحلیل در حد F EM خطی، سرعت تحلیل نیز بسیار افزون شده است . در اصلاح این روش، توابع جدیدی برای محاسبه اندوکتانس ماشینهای الکتریکی با فاصله هوایی نایکنواخت، ( به دلیل وجود شیارهای استاتور و رتور و خطاهای مکانیکی ) وبا در نظر گرفتن شدت میدان مغناطیسی متغیر در طول فاصله هوایی ماشین ارائه شده است . همچنین در تحلیل، تابع واقعی تغییرات نیروی محرکه مغناطیسی بالای شیارها و تورب میله های رتور در نظر گرفته شده است . همچنین بجای در نظر گرفتن بسط سری فوریه توابع سیم پیچی و تابع فاصله هوایی و استفاده از چند مولفه آن، توابع اصلی آنها مورد استفاده قرار گرفته است، که علاوه بر افزایش دقت مدلسازی، زمان شبیه سازی نیز کاهش چشمگیری می یابد . با اعمال تغییرات فوق در مدل سازی، یک موتور القایی ۳ HP توسط روش تابع سیم پیچ پیچ اصلاح شده و روش FEM خطی تحلیل شده که مقایسه آنها نشان می دهد دقت تحلیل فوق بسیار نزدیک به FEM خطی و بسیار سریعتر از آن است