سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

گئورک قره پتیان – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رضا بانک توکلی – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

چکیده : استفاده از روش تزریق ولتاژ ، امکان کاهش دامنه هارمونیکهای ولتاژ در سمت DC خطوط HVDC را فراهم می کند. در این مقاله با اصلاحاتی که در روش تزریق ولتاژ ایجاد می شود علاوه بر کاهش کلی دامنه هارمونیکهای ولتاژ، دامنه اولین هار مونیک مشخصه ( ششم یا دوازدهم ) کاهش می یابد. نتایج شبیه سازی روش تزریق ولتاژ و روش اصلاح شده به همراه طیف هارمونیکی مقایسه و مشخص شده است که روش پیشنهادی باعث بهبود عملکرد خط HVDC و مبدل های آن شده است .