سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا قادری – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مجتمع فنی و مهندسی نوشیروانی
سارا میناگر – مربی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مجتمع فنی و مهندسی نوشیروانی باب

چکیده:

در این مقاله روشی ساده و مؤثر برای کنترل مجزای ترافیک یک چهارراه ارائه شده است. برای جبران عدم قطعیت اطلاعات و ماهیت تصادفی و متغیر ترافیک ورودی، بررسی طول صف و تصمیم گیری در فواصل زمانی کوتاه انجام گرفته است. به کمک شبیه سازی نشان داده شده که کنترل کننده پیشنهاد شده در شرایط مختلف نسبت به کنترل کننده سنتی ترافیک بهتر عمل می کند. به علاوه یک کنترل کننده فازی برای سیگنال ترافیک معرفی شده و عملکرد آن با کنترل کنند ههای دیگر مقایسه شده است. نشان داده شده که کنترل کننده فازی برای تقاطع اصلی- فرعی بهترین انتخاب است، در حالی که کنترل کننده پیشنهادی برای تقاطع اصلی- اصلی بهتر عمل می کند.