سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین حامدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد
ایمان رئوفیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد
محسن حدادسبزوار – استادیار گروه مهندسی متالورژی ومواد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از روشهای جدید و ساده برای اصلاح ریزساختار فلزات، ریخته گری روی سطح شیبدار در حالت نیمه جامدمی باشد که به منظور از بین بردن ساختار دندریتی و تبدیل آن به ساختاری با ذرت کروی صورت می گیرد این ساختار خواص مکانیکی مطلوب ترین را دارا می باشد دراین تحقیق ریخته گری الیاژ Al A356 روی سطح شیبدار با تغییر پارامترهای زاویه ی سطح شیبدار قدرت تبریدی سطح و دمای بارریزی مورد برسی قرارگرفته است نتایج بررسیها نشان میدهد که بهینه ترین ریزساختار برای این الیاژ از نظر کرویت ذرات و توزیع فاز یوتکتیک برروی سطح شیبدار مسی با سیستم ابگرد و در دمای بارریزی ۶۲۰ درجه با زاویه شیبدار ۶۰ درجه حاصل شده است.