سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید عمیدپور – استادیار و مدیر گروه مهندسی سیستمهای انرژی، دانشکده مکانیک دانشگاه
محمد ضامن – کارشناس ارشد رشته مهندسی سیستمهای انرژی، دانشکده مکانیک دانشگاه خوا

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی با هدف صرفهجویی انرژی ارایه شده است. این روش دارای دو تفاوت اصلی با روش سنتی تکنولوژی اصلاح پینچ میباشد. نخست اینکه در مرحله هدفگذاری، به جای تحلیل کل شبکه، شبکه موجود به ناحیههای مجزا تقسیم شده و ترکیبهای مختلف این نواحی هدفگذاری میشوند. بدین ترتیب علاوه بر درنظر گرفتن محدودیتهای ساختاری شبکه میتوان ناحیههایی که دارای پتانسیل بالاتری برای اصلاح هستند را شناسایی نمود. تفاوت دوم در مرحله طراحی شبکه است که اثر نصب مبدل جدید یا اضافه نمودن سطح به مبدل موجود در شبکه، مورد بررسی قرار میگیرد. از این رو تغییرات لازم بر روی مبدلهای مجاور محاسبه شده و هزینههای مربوطه در طراحی اصلاح منظور میگردد. در نهایت بار حرارتی مبدل جدید برای رسیدن به شرایط مطلوب اقتصادی تعیین میگردد.