سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لاله قاسمی مبارکه – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی
محمد مرشد – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی
محمدحسین نصراصفهانی – دانشیار پژوهشکده رویان، پایگاه تحقیقات اصفهان

چکیده:

مهندسی بافت علمی چندمنظوره است که علوم مهندسی و پزشکی را به یکدیگر ارتباط می دهد. عناصر مهم در مهندسی بافت عبارتند از سلول ، داربست و شرایط کشت سلول، اجزای تشکیل دهنده ماتریکس خارج سلولی در بدن دارای ابعادی در حد نانومتر می باشد و بهمین دلیل داربستهای نانو الیاف اهمیت زیادی دارند. پلی کاپرولاکتون یک پلی استر زیست سازگار است که در مهندسی بافت بکار میرود. بدنه آلیفاتیک بلند پلی کاپرولاکتون آن را بصور یک پلیمر هیدروفوب در آورده است. هدف از انجام این تحقیق، هیدرولیز قلیایی پلی کاپرولاکتون جهت افزایش خواص آبدوستی آن می باشد . نتایج آزمایشات نشان داد که هیدرولیز قلیایی پلی کاپرولاکتون منجر به افزایش آبدوستی آن می گردد.